Risico's

Als u overweegt een bouwplan te realiseren vormt het inventariseren van de risico's een belangrijke stap in de afweging: wel of niet doen. We helpen graag inzichtelijk te maken of archeologie in uw projectgebied aanwezig is, of u onderzoek moet laten uitvoeren en tot slot natuurlijk hoeveel dat zou kunnen gaan kosten en hoe lang dat zou kunnen gaan duren.

Door in de documentatie van de rijksdienst, de provincie en de gemeente te kijken zien we of al eens iets is aangetroffen in het gebied. Zo is onze eerste stap altijd een blik op de Archeologische Monumenten Kaart. Daarna kijken we in ieder geval in ARCHIS en op de kaarten van de provincie en de gemeente. Zo zien we al snel of bekend is of archeologie in uw gebied aanwezig is of niet.

Is dat niet zo, dan betekent dat nog niet dat u geen onderzoekskosten zou hoeven te maken; veel onderzoek in Nederland wordt verricht om archeologie op te sporen in gebieden waar het nog niet was gevonden maar wel wordt verwacht. Deze archeologische verwachting staat vaak op gemeentelijke kaarten; hoe hoger de verwachting, hoe groter het risico dat u onderzoek moet laten uitvoeren en hoe groter dan de kans dat men ook wat vindt.

De inventarisatie van deze en andere gegevens (zie ook artikel) leidt tot inzicht en overzicht. We kunnen de risico's (tijd en geld) daarmee niet elimineren maar wel beheersbaar maken. Dat is de missie. Vraag direct om een prijsopgave.

Risico beheersing