Onderzoek bij Bouwen

In Nederland wordt archeologisch onderzoek soms verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat betekent dat nu precies?

Elke overheid moet een vastgesteld beleid hebben over hoe met archeologische waarden bij graaf- en bouwwerkzaamheden wordt omgegaan. In de praktijk betekent dat, dat overheden een verplichting tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek kunnen opleggen bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gaat via MER procedures en/of vergunningprocedures.

Indien een (meestal) gemeente vaststelt dat u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren om een plan te kunnen realiseren betekent dat het volgende:

  1. Door het realiseren van uw plan wordt de bodem vergraven.
  2. In het betreffende gebied is sprake van bekende of verwachte archeologische waarden die daardoor zouden kunnen worden verstoord.

U moet door middel van (voor)onderzoek proberen aan te tonen dat dit niet het geval is. Lukt dat niet dan kan de gemeente besluiten u geen vergunning te verlenen. Of, als u besluit uw project door te willen laten gaan, dan kan de gemeente bij de vergunning een voorschrift opnemen die u bijvoorbeeld verplicht een archeologische begeleiding of opgraving te laten uitvoeren.

Aanvullende gegevens