Bij mij zit niks

Wat een onzin. U vraagt zich af waarom archeologisch onderzoek op uw perceel moet worden uitgevoerd. De grond is al eens diep omgewerkt, er bevindt zich een dikke laag opgebrachte grond, of op uw perceel heeft nog nooit wat gestaan. Toch heeft de gemeente uw perceel aangemerkt als Archeologisch Waardevol.

Hoe kan dat?

Er zijn verschillende argumenten waarom de gemeente een gebieden als archeologisch waardevol kan bestempelen. De meest voor de hand liggende argumenten hebben de maken met de ligging van percelen in

  1. historische binnensteden en -dorpen, of in
  2. archeologische monumenten

Daarnaast kan de grondsoort een rol spelen: Bij het definiëren van archeologische zones wordt gebruik gemaakt van de bodemkaart, en van sommige bodems is bekend dat hier archeologische resten goed in bewaard kunnen blijven. Zolang dergelijke grond niet is onderzocht, geldt - wat de gemeente betreft - omgekeerde bewijslast: je moet aantonen dat er niks zit en zolang dat niet gelukt is, is het een archeologisch waardevol gebied.

Kan ik dan toch onderzoek voorkomen?

Soms kunt u nader onderzoek voorkomen, ondanks dat een perceel archeologisch waardevol is verklaard. Als u weet dat uw grond diep is omgeploegd, of is vergraven, dan moet u dit de gemeente natuurlijk laten weten. Wel heeft u documentatie nodig (foto's, archiefmateriaal) dat uw betoog ondersteunt.

Daarnaast kunt in overleg met de gemeente vragen of archeologie vriendelijk bouwen een optie is, zeker als bekend is dat uw perceel al is opgehoogd, of nog verder opgehoogd kan worden.

Moet het onderzoek van de gemeente uiteindelijk toch? Dan maken wij graag een offerte voor u. En direct bij de start van het onderzoek kijken we opnieuw naar mogelijkheden vervolgonderzoek te voorkomen, of de kosten daarvan te beperken. Blijkt onderzoek alsnog niet noodzakelijk, dan stoppen we gelijk.

Vraag direct om offerte via het contact formulier, doe het online of bel 030 - 245 18 95.