Programma van Eisen

Gaat u bouwen? Soms soms blijkt u archeologisch onderzoek te moeten doen. Mocht uit het vooronderzoek (bureauonderzoek en booronderzoek) blijken dat vervolgonderzoek moet worden gedaan, dan heeft u vaak een  Programma van Eisen (PvE) nodig. Hierin staat staat hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit wordt per project gedaan. U laat het PvE maken en vervolgens door de gemeente goedkeuren. Op basis van het PvE laat u vervolgens een offerte voor het veldonderzoek maken.

Net zoals voor het gravende onderzoek zélf, bestaan ook voor het maken van een PvE een aantal richtlijnen (KNA) van landelijk niveau. Veel gemeentes voegen hier hun eigen richtlijnen aan toe. De voor u belangrijkste zaken die in het PvE worden vastgelegd, zijn:

  • de omvang van het onderzoek,
  • de duur (doorlooptijd) van het onderzoek, en
  • de plaats(en) van het onderzoek.

Deze zaken bepalen hoe het veldonderzoek wordt. Bureau voor Archeologie kan een PvE voor u maken en let daarbij op wat u nodig heeft. Na het opstellen van het PvE kunnen we de uitvoering van het veldonderzoek namens u aansturen (directievoering). Vraag direct om offerte via het contact formulier of bel 030 - 245 18 95.